NaamStichting Boemerang
 
RSIN805415695
 
Contact info@boemerang.org
 
Postadres Martinus Jan Langeveldstraat 18
1068 PE Amsterdam
 
Bestuur P.W. Kempe, voorzitter
J. Graven-Raven, bestuurslid
M.J.W. Thorn, penningmeester
 
Doelstelling a. Het aanbieden van betaalbare groepskampen met sportieve en creatieve faciliteiten voor kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar die in een medisch kindertehuis wonen of op een bijzondere school zitten. Dit kunnen onder andere zijn minder begaafde en/of overactieve kinderen en/of kinderen met een aan autisme verwante stoornis.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan Zie bijlage: Beleidsplan 2014-2015


Beloningsbeleid De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Jaarverslagen Zie bijlage:
  • Jaarverslag Boemerang 2016
  • Jaarverslag Okee 2016
  •  
  • Jaarverslag Boemerang 2015
  • Jaarverslag Okee 2015
  • Jaarverslag Boemerang 2014
  • Jaarverslag Okee 2014
  • Jaarverslag Boemerang 2013
  • Jaarverslag Okee 2013  •